-> TSEKKAA HEINÄKUUN TARJOUKSET

Tietosuojaseloste

Raakapuodin rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Otamme asiakkaan tietosuojan vakavasti, tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 25.8.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Suoratoimitus Oy / Raakapuoti

Yhteystiedot:
Valkkistentie 68
37470 Vesilahti

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Suoratoimitus Oy / Maria Sinkkonen
Valkkistentie 68
37470 Vesilahti
+358 (0) 207229070
asiakaspalvelu(at)suoratoimitus.com

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat Raakapuoti.fi sivustolle yhteystietonsa tallentaneet ja/tai tilauksen tehneet asiakkaat sekä uutiskirjeen tilanneet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (tilaus tai tietojen tallennus verkkokauppaan)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • uutuuksista tai tarjouksista kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • kuittitiedot

Mikrodata

 • sivustokäyttäytyminen
 • kävijämäärän seuranta

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen:

Suomen Suoratoimitus Oy
Valkkistentie 68
37470 Vesilahti
asiakaspalvelu(at)suoratoimitus.com

Jotta voimme tunnistaa rekisteröidyn, tulee hänen lisätä pyyntöön meiltä saatu tilausvahvistus- tai kuittitosite jolla asiakkuus voidaan varmistaa ja näin ollen henkilö todentaa turvallisesti.

Meille tallennettuja henkilötietoja ei anneta puhelimitse. Tarkistettavaksi pyydetyt henkilötiedot toimitetaan vain rekisteröidylle itselleen, rekisteröidyn tallentamaan sähköpostiosoitteeseen tai kotiosoitteeseen kirjallisena.

Turvallisuussyistä olemme vielä yhteydessä puhelimitse meille tallennettuun puhelinnumeroon ennen tarkistettavaksi pyydettyjen tietojen toimitusta.

Asiakastilin luoneet voivat tarkistaa ja tehdä pyyntöjä myös sähköisesti:

Asiakastilin luoneet voivat kirjautua asiakastililleen luomillaan tunnuksilla josta tallennetut henkilötiedot voidaan tarkastaa helposti myös itse. Kirjautuneet asiakkaat voivat myös jättää henkilötietojaan koskevat pyynnöt suoraan sivuston yhteydenottolomakkeen kautta.

Myös sähköpostimarkkinoinnin voi lopettaa itse, sähköpostiviestin lopussa olevia ohjeita noudattaen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä (kun tiedot on tallennettu kassalla)
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Palveluntarjoajamme käyttävät meidän luovuttamia henkilötietoja ainoastaan tilaamamme palvelun loppuun saattamiseksi.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Schenker Oy (kuljetusyhtiö - yhteystiedot)
 • Postnord Oy (kuljetusyhtiö - yhteystiedot)
 • Talenom (Taloushallinto, tilitoimisto - kuittitiedot)
 • Paytrail (maksunvälityspalvelu - rahaliikenne)
 • Klarna (maksunvälityspalvelu*)
 • Google (sivuston asiakaskäyttäytyminen ja kävijämäärien seuranta – vain mikrodata)
 • MailChimp (sähköpostimarkkinoinnissa käytössä oleva ohjelma - sähköpostiosoite)

* Jotta voimme tarjota sinulle Klarnan maksutapoja, saatamme kaupan ostotapahtuman yhteydessä välittää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, jotta Klarna voi arvioida, oletko oikeutettu heidän maksutapoihinsa ja räätälöidä nämä maksutavat sinulle. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti."

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
 • Googlen mikrodata eli sivuston kävijäkäyttäytyminen säilyy 14 kuukautta jonka jälkeen poistuu automaattisesti.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Käytännössä tämä koskee mikrodataa (Google) sekä palvelimia joilla rekisterinpitäjän tietoja voidaan säilyttää (Dropbox, Google drive, iCloud jne.). Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Lahjakortti